Yayınlarım

Uluslararası ve ulusal yayınlanmış makaleleri

 1. Alkan M, Karnak I, Ciftci AO, Tanyel FC. Thymic teratoma or thymic remnant attached to mediastinal teratoma? The cellular origin of mediastinal teratomas revisited. Eur J Pediatr Surg. 2004 Apr;14(2):117-9.
 2. Alkan M, Buyukyavuz I, Dogru D, Yalcin E, Karnak I. Tracheoesophageal fistula due to disc-battery ingestion. Eur J Pediatr Surg. 2004 Aug;14(4):274-8. Review
 3. Alkan M, Talim B, Ciftci AO, Senocak ME, Caglar M, Büyükpamukçu N. Histological response to injected gluteraldehyde cross-linked bovine collagen based implant in a rat model. BMC Urol. 2006 Feb 18;6:3
 4. Alkan M, Ciftci AO, Talim B, Senocak ME, Caglar M, Buyukpamukcu N. Histological response to injected dextranomer-based implant in a rat model. Pediatr Surg Int. 2007 Feb;23(2):183-7. Epub 2006 Oct 17.
 5. Oğuzkurt P, Ozalevli SS, Alkan M, Kayaselcuk F, Hiçsönmez A. Unusual case of bladder duplication: complete duplication in coronal plane with single urethra and no associated anomalies. Urology. 2006 Nov; 68(5):1121.e1-3.
 6. Alkan M, Oguzkurt P, Alkan O, Ezer SS, Hicsonmez A. A Rare but Serious Complication of Ladd’s Procedure: Recurrent Midgut Volvulus. Case Rep Gastroenterol 2007; 1:130-4.
 7. Oğuzkurt P, Kayaselçuk F, Tuncer I, Alkan M, Hiçsönmez A. Evaluation of extracellular matrix protein composition in sacs associated with undescended testis, hydrocele, inguinal hernia, and peritoneum. Urology. 2007 Aug;70(2):346-50.
 8. Alkan M, Oguzkurt P, Ezer SS, Ince E, Hicsonmez A. Evaluation of the results of eccentric circummeatal-based flap with combined limited urethral mobilization technique for distal hypospadias repair. J Pediatr Urol. 2008 Jun;4(3):206-9. Epub 2008 Jan 14.
 9. Alkan M, Ciftci AO, Senocak ME, Tanyel FC, Buyukpamukcu N.Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux in children: our experience and analysis of factors affecting success rate. Urol Int. 2008;81(1):41-6. Epub 2008 Jul 16
 10. Alkan M, Turker M, Kelle AP, Yapar Z, Okur H, Olcay I. Radionuclide Imaging of Jejunoileal Duplication Cyst in a Child. Clin Nucl Med (Accepted, Volume 34, Number 1, Jan 2009)
 11. Alkan M, Ozçelik Z, Keskin E, Zorludemir U, Olcay I. Fetal Urinary Ascites in a Neonate without Detectable Obstructive Uropathy or Neurogenic Bladder Etiology. J Pediatr Urol. 2009 Apr;5(2):151-3.
 12. Alkan M, Güler G, Yildirim F, Doran F, Zorludemir U, Olcay I.Perforation of an inflamed Meckel’s diverticulum in a newborn: report of a case. Turk J Gastroenterol. 2009 Sep;20(3):235-6.
 13. Murat Alkan Congenital Biliary Dilatation Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2010;3(2):26-31
 14. Murat Alkan, İlknur Banli Cesur, Serdar H. İskit, Recep Tuncer, Işık Olcay Infantile Amyand’s Hernia: Case Report Turkiye Klinikleri J Pediatr 2010;19(2):159-61
 15. Alkan M, Iskit SH, Soyupak S, Tuncer R, Okur H, Keskin E, Zorludemir U. Severe Abdominal Trauma Involving Bicycle Handlebars in Children. Pediatr Emerg Care 2012 Apr;28(4):357-60.
 16. Dilek Özcengiz, Beyza Tekin Bayrak, Ersel Güleç, Murat Alkan, Yasemin Güneş Rectus sheath block for postoperative pain relief in children undergoing major abdominal surgery Anesthesiology & Clinical Science 2012 1: 5 ( 11 June 2012 )
 17. Murat Alkan, Sibel Tiryaki, Süha Süreyya Özbek, Ali Avanoğlu, İbrahim Ulman. The maximum anteroposterior diameter of renal pelvis changes by ghydration in cases of ureteropelvic junction obstruction Turkiye Klinikleri J Pediatr 2013;22(3):105-9
 18. Murat Alkan, Cemal Parlakgümüş, Serdar H İskit, Recep Tuncer, Hasan Okur, Ünal Zorludemir. Renal Sparing Surgery Using Focus Ultracision Harmonic Scalpel in Patients with Bilateral Wilm’s Tumor: Case Report Balkan Med J2013; 30: 318-320
 19. Iskit SH, Ozçelik Z, Alkan M, Türker S, Zorludemir U. Factors Affecting the Prevalence of Gastro-oesophageal Reflux in Childhood Corrosive Oesophageal Strictures. Balkan Med J. 2014 Jun;31(2):137-42
 1. O Ozden, E Fakıoğlu, M Alkan, HS İskit, R Tuncer, H Okur, S Küpeli, S Erdoğan, S Soyupak, U Zorludemir. Five years experience in surgical treatment of Wilms Tumor Cukurova Medical Journal 2014;39(3):546-549

Kitap bölüm yazarlığı ve tez danışmanlığı

 1. Pediatrik Anestezi. Murat Alkan Çocuklarda Torakoskopi sayfa 677 (Kitap bölümü)
 2. Selcan Türker (Arş. Gör.), Murat ALKAN (Danışman) İnce barsak atrezi ve stenozu olgularında yaşamda kalımı etkileyen faktörler ve sağlıkla ilişkili hayat kalitesi Tez Türkçe 2013 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, library.cu.edu.tr 58 sayfa

Uluslararası ve ulusal yayınlanmış bildiriler

 1. L Önderoğlu, B S Karamürsel, G Bozdağ, M Alkan, M E Şenocak. Results of prenatally diagnosed cases of hydoureteronephrosis at Hacettepe University, Department of Obstetric and Gynecology. ESPU, Annual Course 9-11 May, Bodrum, Turkey, 2002
 2. M Alkan, A. Ö. Çiftçi, M. E. Şenocak, N Büyükpamukçu. Vezikoüreteral reflülerde endoskopik subüreterik enjeksiyon tedavisi. XXI. National Congress of Pediatric Surgery, 8-10 October, Şanlıurfa, 2003
 3. M Alkan, B Talim, A. O. Çiftci, M E Şenocak, M Çağlar, N Büyükpamukçu Subüreteral enjeksiyon için kullanılan sodyum hyaluronan çözeltisindeki dekstrnomer ve sentetik kollajen implantının rat mesanelerinde oluşturduğu histopatolojik değişiklikler. XXI. National Congress of Pediatric Surgery, 8-10 October, Şanlıurfa, 2003
 4. P Oğuzkurt, F Kayaselçuk, İ Tuncer, M Alkan, A Hiçsönmez İnmemiş testis, hidrosel, kasık fıtığı keseleri ve peritonda ekstraselüler matriks proteinlerinin değerlendirilmesi. XXIII National Congress of Pediatric Surgery, 21-24 September, Gaziantep, 2005
 5. İ Şanlıalp, P Oğuzkurt, Alkan M, SS Özalevli, A Hiçsönmez Sınırlı üretral mobilizasyon ve çepeçevre mea tabanlı ekzantrik flebli onarım yapılan distal hipospadias olgularının değerlendirilmesi. National Congress and Update of Pediatric Urology. Marmaris 1-4 October, 2005
 6. M Alkan, P Oğuzkurt, N Cengiz, SS Özalevli, İ Şanlıalp, A Hiçsönmez Üreteropelvik bileşke darlığı olgularında deneyimlerimiz. VIII. National Congress and Update of Pediatric Urology. Marmaris 1-4 October, 2005.
 7. Oğuzkurt, F Kayaselçuk, I Tuncer, M Alkan, A Hiçsönmez İnmemiş testis, hidrosel, kasık fıtığı keseleri ve peritonda ekstraselüler matriks proteinlerinin değerlendirilmesi. VIII. National Congress and Update of Pediatric Urology. Marmaris 1-4 October, 2005
 8. M Alkan, I Şanlıalp, SS Özalevli, I Ötgün, P Oğuzkurt, A Hiçsönmez. Evaluation of the result of eccentrinc circummeatal-based flap with combined uretral mobilization technique for distal hypospadias repair. First World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders, İstanbul, 17-19 November, 2005.
 9. SS Özalevli, P Oğuzkurt, M Alkan, İ Şanlıalp, A Hiçsönmez Currarino Triadında tanı ve tedavi güçlükleri XXIII Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 September, 2005
 10. İ Şanlıalp, P Oğuzkurt, SS Özalevli, M Alkan, F. Kayaselçuk, A Hiçsönmez Solid psödopapiller tümör: Pankreasın nadir görülen bir tümörü. XXIII Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, 21-24 September, 2005
 11. M Alkan, P Oğuzkurt, SS Ezer, B Malbora, E Özyürek, A Hiçsönmez. Laparoscopic and open cholecystectomy in children with sickle cell disease. Current status and techniques in pediatric laparoscopic surgery, Luxembourg, 28- 30 September 2006
 12. M Alkan, P Oğuzkurt, SS Ezer, T Canpolat, A Hiçsönmez. Soliter Pulmoner Lenfanjiom: Nadir bir akciğer kisti. XXIV Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi , Adana, 05-08 November 2006
 13. M Alkan, P Oğuzkurt, SS Ezer, B Alioğlu, N Özbek, A Hiçsönmez. Orak hücre anemili çocuklarda laparoskopik ve açık kolesistektomi sonuçlarının karşılaştırılması. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 8-12 November, 2006
 14. M Alkan, P Oğuzkurt, SS Ezer, H Güney, A Hiçsönmez. Çocuklarda gastroözofageal reflü hastalığı ve ekstra-özofageal reflü belirtileri. Klinik sonuçlarımız. I. Ulusal Pediatrik Gastroözofageal Reflü Kongresi, Kuşadası, 23-25 November, 2006
 15. Alkan, S. Tiryaki, S. Ozbek, A. Avanoglu, I. Ulman. The Maximum Anteroposterior Diameter of Hydronephrotic Kidney Changes Significantly by Hydration. 20th Anniversary Congress of the ESPU. Amsterdam, The Netherlands May 6-9, 2009.
 1. M Alkan, SH İskit, G Güler, C Parlakgümüş, R Tuncer, U Zorludemir, E Keskin. Laparoscopic Assisted Transumblical Approach in Neonates and Infants. 25th Annual Congress Silver Jubilee, EPSA, TAPS. Page 110. 8-11 Dec 2009 Egypt
 2. M Alkan, S Türker, SH İskit, S Soyupak, R Tuncer, C Parlakgümüş, U Zorludemir, E Keskin, Severe abdominal trauma involving bicycle handlebar in children. 25th Annual Congress Silver Jubilee, EPSA, TAPS. Page 55. 8-11 Dec 2009 Egypt
 3. M Alkan, D Ozcengiz, SH Iskit, C Parlakgümüş, Y Güneş, R Tuncer, U Zorludemir, E Keskin Evaluation of effect of pneumoperitoneum on hemodynamic parameters during laparoscopic cholecystectomies in children: a prospective comparative study with sickle cell disease. 25th Annual Congress Silver Jubilee, EPSA, TAPS. Page 108. 8-11 Dec 2009 Egypt
 4. S Tiryaki, M Alkan, I Ulman, A Avanoğlu, Persistent hydroureteronephrosis in posterior urethral valve patients. 25th Annual Congress Silver Jubilee, EPSA, TAPS. Page 80. 8-11 Dec 2009 Egypt
 5. S Tiryaki, M Alkan, S Ozbek, Avanoğlu, I Ulman The maximum anteroposterior diameter of hydronephrotic kidney changes significantly by hydration. 25th Annual Congress Silver Jubilee, EPSA, TAPS. Page 121. 8-11 Dec 2009 Egypt
 6. Mitomisin-C özofagus yanıklarına bağlı inatçı darlıkların tedavisinde etkindir. S İskit, Z Özçelik, C Parlakgümüş, S Türker, M Alkan, R Tuncer, Ü Zorludemir. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 14 – 20 Mayıs 2011 İstanbul
 7. Gastroözofageal reflü tedavisinde collıs ve uncut collıs antireflü tekniklerinin karşılaştırılması. S İskit, R Tuncer,  Z Özçelik, G Güler,  M Alkan, H Okur Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 14 – 20 Mayıs 2011 İstanbul
 8. Çocuk cerrahisi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar AG Güler, R Tuncer, S İskit, M Alkan,Ü Zorludemir, C Parlakgümüş, Z Özçelik Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 14 – 20 Mayıs 2011 İstanbul
 9. Selektif hepatik arter embolizasyonu ve sağ hepatektomi ile tedavi edilmiş dev karaciğer mezenkimal hamartomlu bir çocuk. R Tuncer, S İskit, E Aksungur, F Doran, S Türker, M Alkan Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 14 – 20 Mayıs 2011 İstanbul
 10. Laparoskopik omental lenfanjiom çıkartılması. M Alkan, Z Özçelik, İB Cesur, Ü Zorludemir, R Tuncer Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 14 – 20 Mayıs 2011 İstanbul
 11. Laparoskopi ile seminal vezikül kisti çıkartılması: Video sunumu. M Alkan, İB Cesur, S İskit, R Tuncer, Ü Zorludemir Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 14 – 20 Mayıs 2011 İstanbul
 12. Laparoskopik karaciğer kisti eksizyonu. M Alkan, S Türker, C Parlakgümüş, H Okur, R Tuncer Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 14 – 20 Mayıs 2011 İstanbul
 13. Cemal Parlakgümüş, Murat Alkan, Serdar H. İskit, Recep Tuncer, Unal Zorludemir. Bilateral Wilms’te Harmonic Scalpel ile Böbrek Koruyucu Cerrahi: 2 Olgu Sunumu. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 05-07 Nisan 2012. Bursa.
 14. Murat Alkan, Serdar H. İskit, Recep Tuncer, Unal Zorludemir  Üreterosel Olgularına Yaklaşım ve Sonuçları. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 05-07 Nisan 2012. Bursa.
 15. Murat Alkan, Serdar H. İskit, Recep Tuncer, Unal Zorludemir  Travmaya uğramış at nail böbrekte “HARMONIC SCALPEL” ile sol nefroüreterektomi. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 05-07 Nisan 2012. Bursa.
 16. Murat Alkan, Serdar H. İskit, Recep Tuncer, Unal Zorludemir. Palpe edilemeyen testisli 33 çocuğun tanı ve tedavi yönetimi. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 05-07 Nisan 2012. Bursa.
 17. İleri virilizan konjenital adrenal hiperplazide modifiye Passerini genitoplasti tekniğinin uygulanması: 3 olgu sunumu. Zerrin Özçelik, Murat Alkan, Serdar H. İskit, Recep Tuncer, Unal Zorludemir.  Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 05-07 Nisan 2012. Bursa.
 18. Murat Alkan, Özlem Çöloğlu, Cemal Parlakgümüş, Serdar H İskit, Recep Tuncer, Unal Zorludemir Transurethral endoscopic unroofing of a symptomatic case with type IIB urethral duplication 24th Congress of the European Society for Pediatric Urology, 24-27, April, 2013, Genoa, Italy 2013 sayfa 353
 19. Murat Alkan, Selcan Türker, Serdar İskit, Recep Tuncer, Hasan Okur, Ünal Zorludemir Duodenal atrezi/web ameliyatı sonrasında trans-anastomotik beslenme sondası kullanımı Çocuk Cerrahisi Dergisi Cilt 27, Ek sayı, 2013, sayfa 78
 20. Selcan Türker, Murat Alkan, Serdar İskit, Recep Tuncer, Hasan Okur, Ünal Zorludemir İnce barsak atrezi ve stenozu olgularında yaşamda kalımı etkileyen faktörler ve sağlıkla ilişkili hayat kalitesi Çocuk Cerrahisi Dergisi Cilt 27, Ek sayı, 2013, sayfa 77
 1. Özlem Çöloğlu, Murat Alkan, Serdar İskit, Recep Tuncer, Ünal Zorludemir Yenidoğanda aksilla-torasik inguinal kistik lenfanjiomanın w-plasti tekniği ile eksizyonu Çocuk Cerrahisi Dergisi Cilt 27, Ek sayı, 2013, sayfa 340
 2. Özlem Çöloğlu, Murat Alkan, Serdar İskit, Recep Tuncer, Ünal Zorludemir Doğumsal boyun orta hat klefti: olgu sunumu Çocuk Cerrahisi Dergisi Cilt 27, Ek sayı, 2013, sayfa 384
 1. Funda Aydemir, Emine Bağır, Murat Alkan, Serhan Küpeli, Serdar İskit, Şeyda Erdoğan, Recep Tuncer, Ünal Zorludemir Peniste soliter fibröz tumor Çocuk Cerrahisi Dergisi Cilt 27, Ek sayı, 2013, sayfa 315
 2. Özlem Çöloğlu, Arbil Açıkalın, Murat Alkan, Serdar İskit, Recep Tuncer, Ünal Zorludemir Alışılmadık yerleşimli dev konjenital melanositik nevus: olgu sunumu Çocuk Cerrahisi Dergisi Cilt 27, Ek sayı, 2013, sayfa 314
 3. K Tutus, M Alkan, E Fakıoğlu, SH Iskit, S Erdogan, S Soyupak, R Tuncer, U Zorludemir. Kist hidatiği taklit eden retrovezikal yerleşimli büyük mülleriyan kanal kisti. Çocuk Cerrahisi Dergisi. Kongre özel sayısı. Volume 29, supplement, 2014, sayfa 276
 4. K Tutus, M Alkan, O Ozden, Ş Erdoğan, S Küpeli, Ü Zorludemir. Mesanenin inflamatuvar myelofibroblastik tümörü; olgu sunumu. Çocuk Cerrahisi Dergisi. Kongre özel sayısı. Volume 29, supplement, 2014, sayfa 277
 5. O Ozden, E Fakıoğlu, M Alkan, HS Iskit, R Tuncer, H Okur, S Küpeli, S Soyupak, S Erdoğan, U Zorludemir. Cerrahi tedavi uygulanan Wilms tümörlü 50 çocuğun değerlendirilmesi. Çocuk Cerrahisi Dergisi. Kongre özel sayısı. Volume 29, supplement, 2014, sayfa 109
Randevu Al
Yol Tarifi